Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.